Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland HP 550 G

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Piano Roland HP 550

 1. Brilliance

Điều chỉnh độ sáng của âm thanh

 1. Volume

Điều chỉnh âm lượng

 1. Transpose

Điều chỉnh tăng giảm tông

 1. Chorus

Hiệu ứng Chorus

 1. Reverb

HIệu ứng Reverb

 1. Split

Chia đôi bàn phím

 1. Key touch

Cho phép lựa chọn 3 mức độ cảm ứng của bàn phím

 1. Màn hình hiển thị
 2. Các nút lựa chọn tiếng
 3. Nút [+/-]

Lựa chọn tiếng trong từng group tiếng

 1. Beat [+/-]

Chỉnh loại nhịp của máy đánh nhịp

 1. Tempo [+/-]

Điều chỉnh tốc độ của máy đánh nhịp

 1. Metronome

Máy đánh nhịp

 1. Song [+/-]

Lựa chọn bài nhạc demo

15 All song play

Chơi tất cả bài nhạc demo

 1. Playback balance (volume balance)

Điều chỉnh độ cân bằng của âm thanh

 1. Track

Các track để thu âm

 1. Reset

Để quay laị phần đầu của bài hát

 1. Stop
 2. Play
 3. Rec

Thu âm bảng nhạc

 1. Bwd (backward)

Quay về sau

 1. Fwd (Forward)

Quay về trước

 1. Count in

Cài tiếng đếm trước khi bài nhạc bắt đầu chơi

 1. Maker clear

Dùng để xoá bỏ phần A/B

 1. Maker A/B

Dùng để đánh dấu ô nhịp nào bạn muốn

 1. Repeat

Chơi lại bài nhạc

 1. Microphone

Điều chỉnh âm lượng cho Míc

29 Microphone Echo

Thêm hiệu ứng Echo cho Míc

 1. Key shift

Điều chỉnh tông của bài nhạc

I. Cách trộn 2 tiếng lại với nhau:

Bạn chỉ cần ấn 1 lúc 2 tiếng mà bạn muốn trộn

II. Cách lên xuống tông:

Nhấn giữ [Transpose] và [+/-] để lên hoặc xuống tông

III. Cách thu âm

 1. Lựa chọn tiếng mà bạn muốn thu âm, sau đó lựa chọn hiệu ứng, nhịp, tốc độ…

* bạn không thể thay đổi tiếng hoặc nhịp hay tốc độ trong lúc đang thu âm.

 1. Ấn đồng thời hai nút Song [+/-] để đưa bài nhạc về số 0

Trên màng hình sẽ xuất hiện:

 1. Nhấn nút Rec

Bây giờ cây đàn của bạn bắt đầu chức năng thu âm tiêu chuẩn, nếu bạn ấn Stop thì sẽ kết thúc quá trình thu âm.

Track nhỏ nhất từ 1-4 sẽ sáng đèn và phần thu âm sẽ lưu vào tại đây, nếu bạn muốn lưu phần thu âm vào track khác thì hãy ấn track đó và phải chắc rằng đèn báo sẽ sáng.

 1. Nếu bạn muốn thu âm với máy đánh nhịp thì nhấn vào Metronome
 2. Ấn Play, và HP 550 sẽ bắt đầu thu âm sau khi đếm 2 ô nhịp. Và bạn bắt đầu chơi nhạc để tạo bản thu âm.
 3. Ấn Play để kết thúc thu âm.

IV. Thu âm nhiều Track:

Phần trên chúng ta đã được hướng dẫn để thu âm vào phần Track 1, hãy tiếp tục thu âm những tiếng khác vào các phần track khác.

 1. Ấn Reset để quay trở lại phần đầu của bài nhạc
 2. Chọn tiếng muốn thu, sau đó thêm vào các hiệu ứng, tốc độ…
 3. Nhấn Rec

Phần thu âm sẽ được lưu vào Track nhỏ nhất từ 2-4.

 1. Ấn Play và quá trình tu âm bắt đầu sau khi được đếm 2 ô nhịp.
 2. Ấn Stop để kết thúc.

Lập lại các bước từ 1-5 để thu tiếp tiếng khác của track khác.

V. Thu âm phần trống:

 1. Lựa chọn tiêngs trống (drum set).
 2. Ấn Reset để quay lại phần đầu của bài nhạc
 3. Ấn Rec

Đèn báo của Rhythm track sẽ nhấp nháy

Nếu phần này đã được lưu dữ liệu từ trước, thì ấn nút Rhythm track thì đèn báo sẽ nhấp nháy.

 1. Ấn giữ nút Rhythm track đồng thì ấn Play

Sau khi đếm 2 ô nhịp, thì đàn bắt đầu quá trình thu âm

Nếu bạn chỉ nhấn nút Play mà không nhấn nút Rhythm, thì phần dữ liệu ghi trước đó sẽ bị xoá và thay thế bằng dự liệu thu âm mới.

 1. Ấn Stop để kết thúc thu âm

Lập lại các bước từ 1-5 để thu âm thêm các tiếng Percussion vào trong rhythm track.

VI. Cách xoá dữ liệu thu âm trong một track:

 1. Ấn và giữ nút Track mà bạn muốn xoá, và ấn nút Rec.

Màn hình sẽ hiển thị “Ers”.

Nếu huỷ bỏ việc xoá nhấn Stop

 1. Nhấn nút Rec lần nữa và dữ liệu trong track đó sẽ được xoá.

Một khi đã xoá thì không thể khôi phục lại được.

VII. Nghe lại bản nhạc được thu âm:

 1. Ấn reset để trở lại phần đầu bài nhạc
 2. Ấn Play, và các phần đã được thu âm sẽ bắt đầu được nghe lại

Dữ liệu thu âm trong track nào không sáng đèn thì sẽ không được nghe lại, muốn nghe lại thì ấn nút track đó để đèn báo sáng.

 1. Ấn Stop để dừng lại.

Thông tin giá bán Roland HP 550 G tại Blessed Music:

http://banpiano.vn/cua-hang/roland-hp-550-g/